Matematik Öğretimi Hizmetiçi Eğitimimiz Gerçekleşti

Algı Özel Eğitim Kurumları’na bağlı Algı Özel Eğitim Merkezi eğitmenlerine Zihin Engelliler Öğretmeni Zübeyir AKÜZÜM tarafından Farklı Gelişenlerde Matematik Öğretimi konusunda Hizmet içi eğitim verildi.

Matematik günlük yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede başvurulan sayma, hesaplama, ölçme ve çizme işidir. Diğer bir deyişle bir örüntü ve sistemler bilimidir diyebiliriz. Matematiksel etkinliklerle insanlar, başta sayı ve şekil olmak üzere çeşitli matematiksel temel kavramları ve ilişkileri kullanarak bütün bu olaylar dizgisini kendi içlerinde anlamlı bir hale getirmeye çalışırlar. Matematik, kavramsal bilgiler ve işlemsel bilgiler olmak üzere ikiye ayrılır. Kavramsal bilgiler, bireyin içsel olarak sahip olduğu bilgi temel alınarak oluşturulan ilişkilendirmedir. İşlemsel bilgi ise kurallara dayalı rutin matematiksel bilgiyi temsil eden sembolleri içeren bilgi bütünlüğüdür.

NEDEN ÖNEMLİDİR?   

Matematiğin en temel amacı günlük yaşamda karşılaşılan problemleri çözmek,çocukları hayata ve yaşamda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisi kazandırmaktır. Bu nedenle matematik öğretimi tüm toplumlarda önemini korumaktadır.

Özel gereksinimli bireylerin bilgiyi içselleştirme ve kuralları sembolleştirerek bir şemaya oturtma becerileri sınırlıdır. Sadece matematik işlemlerini sembolleştirme değil, günlük  yaşamda karşılaştıkları diğer becerileri de sembolleştirmeye ihtiyaç duyarlar.İşte bu noktada matematik öğretimi, özel gereksinimli bireylere bilgiyi zihinde nasıl sembolleştireceklerini öğrenme olanağı tanır. Bu nedenle matematik öğretimi ve semboller çok önemlidir.