25 Nisan 2014 Panele Davet

Gülen Güneş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi; Sultangazi Belediyesi, İstanbul Engelliler Araştırma Merkezi, Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu ortaklaşa “Otizm’de Yeni Arayışlar” Başlığıyla Panel düzenliyor.

Panele Davet –  25 NİSAN 2014, CUMA

Otizmli bireyler ve ailelerine dönük olarak sağlık, eğitim, bakım, sosyal haklar, sosyal hayata adaptasyon gibi alanlarda uzun zamandır gönüllü hizmet veren beş ayrı dernek, “birlikten kuvvet doğar” ilkesi uyarınca güçlerini birleştirdiler ve 2004 yılı Nisan ayında Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu adındaki çatı kuruluşu faaliyete geçirdiler.Federasyonumuz hiç vakit geçirmeden faaliyetlerine başladı ve Otizmde Yeni Arayışlar başlıklı bir sempozyumla sivil toplum hizmetleri alanına ilk adımını attı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi’nin çok değerli katkılarıyla bu faaliyeti hayata geçirdi.

Yoğun bilimsel çalışmalara, yeni tedavi ve eğitsel yaklaşımlara rağmen ne yazık ki otizmli vaka sayı dünya çapında hızla artmaya devam ediyor. Diğer taraftan ise bilimsel ve eğitsel gelişmeler tüm hızıyla sürüyor. Bu gelişmelerin tıp uzmanlarının kendi aralarında yaptıkları yüksek nitelikli bilimsel toplantıların kapalı salonlarında, yahut okuyucu kitlesi çok sınırlı akademik dergilerin sayfaları arasında kalmaması gerekiyor. Yeni bilgi ve tecrübelerin en azından bir kısmının, kolay anlaşılır hale getirilmek suretiyle daha geniş kitlelere ulaştırılması toplumsal bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor.

Otizmde Yeni Arayışlar adını verdiğimiz bu etkinlik çerçevesinde çok değerli bilim insanlarının ve sahadaki uzmanların öncelikle birbirleriyle buluşmalarını, bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını, başta aileler olmak üzere halkımızın konuyla ilgili yeni arayışlar hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktayız. Buradaki asıl hedefimiz otizm farkındalığını toplumun tüm katmanlarında artırmaktır.

Bu etkinliğimize kıymetli tebliğleriyle katkı sunmayı kabul eden bilim insanlarının her biri, otizm sahasında ülkemizin seçkin otoriteleri arasında yer almaktadır. Sempozyumun ilk günü birinci oturumda; Prof. Binyamin BİRKAN ise otizmli bireylerin rehabilitasyonu ve topluma katılımı için tasarlanan “aile tipi grup evleri” hakkında bilgilendirme yapacaktır.

Ayrıca Doç.Dr. Hasan Önal ise Otizmde Biomedikal Tedavi üzerinde duracaktır. Sempozyumun ikinci oturumu, Yrd.Doç. İsmail BARIŞ ve Ercan KARACA, otizmlilerin istihdam sorunu üzerine konuşmalarını yapacaklardır. “Otizm ve eğitim” başlıklı üçüncü oturumun konuşmacıları Prof. Rüya ÖZMEN ile Ar. Gör. Gökhan TÖRET’dir. Konuları, otizmlilerde iletişimi geliştirme teknikleri ve karşılıklı taklit eğitimidir.

“Otizm ve cinsellik” başlıklı dördüncü oturumda söz alacak Doç. Ayten DÜZKANTAR’ın mevzusu ise tacizden korunma eğitimidir. Sempozyumun ikinci günü ilk oturumda Özcan KARAARSLAN “Davranış Problemlerini Azaltma Yöntemleri” üzerinde duracak, ikinci oturumda Kalifornia’dan misafirimiz olan özel eğitim uzmanı Prof. Keith STOLEY’e tahsis edilmiştir.

STOREY’in bildirisi, otizmli çocukların olumlu davranışlarının geliştirilmesinde kullanılan tekniklerle ilgilidir.Bu oturumda rehabilitasyon ve mesleki eğitim konusu Prof. Keith STOLEY ve J. Rowland STOREY ve Hakan SARI tarafından masaya yatırılacaktır. Üçüncü oturumda ise otizm tedavisinde sporun sağladığı avantajlar Prof. Arslan KALKAVAN ve Öğr. Gör. Ecem HANBAY’ın bildirileriyle aydınlığa kavuşacaktır.

Dördüncü Oturumda ise söz alacak olan Prof. Yankı YAZGAN, otizm araştırmalarında gelinen noktayı analiz edecek ve Sempozyum, kapanış konuşmalarıyla sona erecektir. Federasyonumuz, otizmle alakalı güncel gelişmelerin halkımıza aktarımı ve farkındalığın yükseltilmesi hususunda bundan sonra da benzer etkinlikleri sürdürmekte kararlıdır.

otizm-konulu-panel

otizmde-yeni-arayislar

Kaynak:Pusula