Özel Gereksinimli Çocuklarda Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi ve ABA Tekniği ile Öğretimin Gerçekleştirilmesi Çalıştayı

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, özel eğitim alanında çalışan eğitimcilerin otizmli çocukları farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilmelerini, ihtiyaçlarına yönelik bireyselleştirilmiş program çıkarabilmelerine yardımcı olmak.

İÇERİK

Zihin kuramındaki eksiklikler ilk kez Baron-Cohen tarafından otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklarda tanımlanmıştır. Otizm tanısı alan çocukların; diğer kişilerin duygularını anlayamadığı, empati yapamadığı, başkalarının beklentilerini fark edemediği, düşüncelerini ve niyetlerini tahmin edemediği ve hatta sır saklama konusunu tam olarak yerine getirememeleri zihin kuramındaki yetersizliklerle yakından ilişkilidir. Bu eksikliklerin hangi noktalarda olduğunu saptayabilmek için kullanılan değerlendirme araçları bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocuğun ihtiyacına yönelik programların seçilmesi ve Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) ilkelerine dayalı öğretimin nasıl planlanacağı ve uygulanacağına yer verilecektir.

Ayrıca öğretimde kullanılan eğitim teknikleri hakkında bilgi verilecektir. Yapılan çalışmalar videolarla desteklenecektir.

KİMLER KATILABİLİR

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Danışmanlık Merkezleri, Özel Hastaneler, Muayenehaneler ve Devlet Okullarının, Özel Eğitim Hizmeti ile uğraşan eğitimciler katılabilir. (Psikolog, Özel Eğitim Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni, Çocuk Gelişimci, Ergoterapist, Fizyoterapist vb.)

EĞİTİMCİLER

EĞİTİMCİLER

  • Özge Özgeç GÜREL (Uzman Klinik Psikolog, ABA Program Koordinatörü)
  • Hazal ÖNDER (Özel Eğitim Öğretmeni, ABA Terapisti)
KAYIT

Katılımcı Sayısı: 20
Eğitimci Sayısı: 2
Çalıştayın Süresi: 4 saat (Yarım Gün)
Çalıştayın Dili: Türkçe

Yöntem: Bilgilendirme, değerlendirme, uygulama, örnekleme, rol playing, tartışma

Fiyat: Kurumlara göre fiyat belirlenecektir. Detaylı bilgi için arayınız.

Not: Katılımcılar isterlerse öğrenci adı belirtmeden vaka örnekleri getirebilirler. TÜM KATILIMCILARA “KATILIM BELGESİ” VERİLECEKTİR.