Verbal Behavior (Uygulamalı Sözel Davranış) 2019 Workshop