VERBAL BEHAVIOR (UYGULAMALI SÖZEL DAVRANIŞ)

ÇALIŞTAYIN AMACI

VB (Verbal Behavior) alanında çalışan/çalışmayı hedefleyen profesyonelleri, VB yaklaşımı konusunda bilgilendirmek, bu konuda Amerika’da kullanılan son teknikleri tanıtıp, nasıl uygulayacakları konusunda eğitmektir. Çalıştaya katılan katılımcılar, kendi başlarına bir VB programı hazırlayabilecek bir bilgi ve pratiğe, programı hazırlarken ve uygularken gereken formlara, sahip olacaktır. Çalıştay süresince bizzat Nicky Nükte Altıkulaç’ın süpervizörlüğü altında VB programı hazırlama imkanı bulacaklar.

ÇALIŞTAY İÇERİĞİ

ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terapi Merkezi işbirliği ile bir eğitim serisi düzenlenmektedir. Bu serinin içinde yer alan 3. Modül eğitiminde ABA Yöntemlerinden VB daha çok teorik ağırlıklı özet olarak işlenmekteydi. Katılımcıların özel isteği üzerine VB yaklaşımının daha detaylı ve pratik olarak işleneceği bu çalıştayı düzenliyoruz. Verbal Behavior (Sözel Davranış) nedir? VB hangi vakalarda kullanılır? VB Programı nasıl hazırlanır? Uygulamalı olarak VB programının hazırlanması ve uygulanması, Çocuğun değerlendirilmesi, Manding, Adlandırma becerisi, Eko becerisi, Sözel taklit becerisi, Alıcı dil becerisi, Pragmatik dil becerisi, Motor taklit becerileri, Görsel performans, Spontan konuşma becerileri

KİMLER KATILABİLİR

ABA ve VB alanında çalışmayı hedefleyen üniversite öğrencileri, ABA ve VB yöntemini sınıflarında uygulayarak öğrencilerinin başarı seviyesini yükseltmek isteyen eğitimciler, kendilerini geliştirmek isteyen ABA ve VB terapistleri, kullandıkları yöntemlere bir başkasını daha katarak ufuklarını geliştirmeyi isteyen eğitimciler ve veliler.

KAYIT

Katılımcı Sayısı: 20
Eğitimci Sayısı: 1
Çalıştayın Süresi: 6 saat
Çalıştayın Dili: Türkçe

Yöntem: Bilgilendirme, uygulama, örnekleme, tartışma

Eğitimci: MS, BCBA, EI (ABA Uzmanı) Nicky Nükte ALTIKULAÇ

Fiyat: Kurumlara göre fiyat belirlenecektir. Detaylı bilgi için arayınız.

Not: Sözel davranış programı uygulanırken kullanılacak formlar verilecektir. TÜM KATILIMCILARA “KATILIM BELGESİ” VERİLECEKTİR.

VERBAL BEHAVIOR (UYGULAMALI SÖZEL DAVRANIŞ)

MS, BCBA, EI (ABA Uzmanı)

All Kids First, Early Intervention Services, LLC.

Nicky Nükte ALTIKULAÇ

www.akfconnectingdots.com/