Algı Özel Eğitim Kurumları ve Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (UOZEK) 7. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nde

Özel Eğitimciler Derneği ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi 28-29 Nisan 2017 tarihinde Sakarya Üniversite’sinde gerçekleşecek.

Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Canan Sola ÖZGÜÇ’ün yaptığı UOZEK Özel eğitim alanında eğitim alan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek. Algı Özel Eğitim Kurumları ve Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin de sponsoru olduğu kongre özel eğitim alanına büyük katkı sağlayacak.

Kongre Hakkında

Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongreleri özel gereksinimli bireylerin eğitimi alanında çalışmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin bilgilerini, deneyimlerini, araştırma ve geliştirme çalışmalarını, geleceğe yönelik beklentileri, hayalleri, planları ve önerilerini paylaşmaları ve kaynaşmaları amacıyla düzenlenmektedir.

  1. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nin özel amacı ise alanda son yıllardaki ve yakın gelecekteki dönüşümleri yansıtacak şekilde Beklentiler, Çözümler, Yeterlilikler ve Dönüşümler üzerinden ele alarak katılımcılara keyifli bir deneyim yaşatmaktır.

Kongrenin Kapsamı

  1. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi amacına ulaşabilmek için özel eğitime ek olarak genel eğitim, sağlık, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler gibi ilişkili alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin araştırma, geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarında kazandıkları ve paylaşacakları bilgi, deneyim, beklenti ve önerilerini kapsamaktadır.

Kongre Konu Başlıkları

Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı ve Materyal Tasarımı

Özel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Özel Eğitimde Değerlendirme ve Planlama ve İşbirliği

Özel Gereksinimli Bireylerin Ailelerinin Eğitimi

Özel Gereksinimli Bireylerin Korunması

Özel Eğitimde Yönetim ve Denetim

Özel Eğitim ve Sosyal Sorumluluk

Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar

Kaynaştırma – Bütünleştirme

Kongre Kurulları

ONUR KURULU

Prof. Dr. Muzeffer ELMAS (Rektör)

Prof. Dr. Firdevs KARAHAN (Dekan)

Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM (Dekan Yardımcısı)

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Canan SOLA ÖZGÜÇ (Kongre Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL

Yrd. Doç. Dr. Eda DEMİRHAN

Öğrt. Gör. Emrah BİLGİÇ

Arş. Gör. Ahmet FİDAN

Arş. Gör. Damla ALTIN

Arş. Gör. Uğur YASSIBAŞ

Kongre Programı

Kongre 28-29 Nisan 2017 (Cuma-Cumartesi) tarihlerinde gerçekleştirilecektir.