Algı Özel Eğitim Merkezi Eğitmenlerine Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) Hizmetiçi Eğitimler Dizisi Başladı

Applied Behavior Analysis (ABA) yani Uygulamal? Davran?? Analizi (UDA) olarak bilinen �zel Gereksinimli Bireyler ve normal geli?im g�steren bireylere uygulanabilen bilimselli?i kan?tlanm?? edimsel ko?ullama kuram? ve sosyal �?renme kuram?na dayanan davran??sal terapi y�ntemidir.

Hizmeti�i e?itim buy sustanon 250 programlar?m?za dahil edilen Uygulamal? Davran?? Analizi Geli?im E?itimi Medeniyet �niversitesi�nden Do�. Dr. Ye?im G�le� ASLAN taraf?ndan Alg? �zel E?itim Merkezi e?itmenlerine verilecektir.