Alper B.’nin Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Kalktı – Mezun Oldu

Alper B. 11 yaş, özel öğrenme güçlüğü tanılı.

Alper, 3 yıl önce özel öğrenme güçlüğü tanısıyla kurumumuza başvurmuştur.

Alper ile seanslara başlandığında farkındalık düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda var olan potansiyelini göstermekte zorlandığı, özgüveninin yetersiz olduğu, çevreden kendisini soyutlamış bir tavır sergilediği gözlemlenmiştir.

Öğrenci ile yapılan çalışmalarda gösterdiği performansla (özellikle son dönemlerde)  sosyal ve akademik yönden büyük bir atılım gösterdiği görülmüştür.

Öğretilen becerilerin kalıcılığını sağlayabilmek için okul dışı zamanlarda geçirdiği zamanı daha kaliteli hale getirmek için ek programlar yapılmış aile ile işbirliği kurularak bu programın uygulanması ve değerlendirilmesi öğretmenleri tarafından takip edilmiştir.

Seanslarda kazandırılmaya çalışılan olumlu iletişim becerileri sayesinde eğitimciye, aile bireylerine ve eğitim ortamına karşı olumlu tutum sergilemesi sağlanmaya çalışılmış, eğitime ve çevresindeki bireylere yaklaşımı olumlu hale gelmiştir.

Akademik ve sosyal yönden ilerlemesi onun için iyi bir motivasyon kaynağı olmuş, başarı duygusunu tattıkça yüksek motivasyonla büyük atılım gerçekleştirmiştir.

Algı ailesi olarak başarılarının devamını diler dilediği şekilde bir ömür yaşamasını temenni ederiz…

IMG_9484 IMG_9480