Anneler Buluşuyor – 17 Aralık 2016

Alg? �zel E?itim Kurumlar? ve �zel �ocuklar E?itim ve Dayan??ma Derne?i i?birli?i ile her ay d�zenlenen Anneler straighten back Bulu?uyor program? 17 Aral?k 2016 Cumartesi Saat:14:00’te Alg? �zel E?itim Merkezi’nde.

Siz hangi hangi taraftas?n?z?
Kendi yaz?p kendi oynad???n?z bu senaryonun neresin desiniz?

G�z�n�z�n i�in de g�nden g�ne yok olup giden ya?am
p?r?lt?s?n? canland?ra bildiniz mi ya da nas?l bunu ba?ard?n?z?

Siz de ?imdi geriye d�n�p bak?nca ��ne g�nlerdi onlar diyor musunuz?�� buruk bir tebess�m ile .

O biricik can?n?z?n can? evlad?n?z i�in kendiniz i�in aya?a kalk?p yeniden umut ederek t�m g�c�n�z ile hayata sar?l???n?z?n
�yk�s�n� sizden dinlemeyi �ok isteriz …..”