Asperger sendromlu çocuklar okullarda yalnız kalıyor

aspergerAsperger sendromlu çocuklar zekidir ve IQ seviyesi yüksektir. Onların; hayatlarını yöneten zevkleri vardır. Öğretmenler çocuğun hayatının merkezindeki ilgisini bulmak için gayret göstermeli ve bunu Ona ulaşmak için araç olarak kullanmalıdır.

Asperger sendromu… 

Bu tip sendromları yakından tanıdığımızda ya da belirtilerini öğrendiğimizde her yanımızı bir endişe sarar. “Ya benim çocuğumda da varsa?” Nedense her bir belirtiyi defalarca okur, bazen de çocuğumuzda olduğuna inandırırız kendimizi ve yok yere panikleriz. Ya da tam tersi; kendi çocuğumuzda olabileceğini aklımızın ucundan bile geçirmez, bu tip sendromları tanımaya bir o kadar kaparız kendimizi. 

Ne yazık ki; sadece insanlarımız değil, bazı okullarımız ve eğitimcilerimiz de bu ve benzeri rahatsızlıklara sahip çocuklarımız için uygun öğrenme ortamları sunamıyor. Sırf nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitimciler ve okullar yetersiz bilgiye ve donanıma sahip olduğundan, ne üzücüdür ki; asperger çocuklar okullarda yok olup gidiyor ve pek çok artı özelliklere sahipken kaybediliyor. Hatta asperger sendromu; belirtileri oldukça belirsiz olan, kendini zor hissettiren bir sendrom da olduğundan çoğu asperger çocuğu yazık ki sınıfta farkedilmiyor. Bu yüzden bu sendroma sahip çocuklarımız arkadaşları, öğretmenleri, hatta ebeveynleri tarafından da hep yanlış anlaşılıyor. 

Asperger çocuk öğretmen tarafından nasıl farkedilebilir? 

Asperger sendromunun sebepleri tam olarak bulunamamış olmakla birlikte sorunlu doğum, bebekken geçirilen önemli bir hastalık, , çevresel faktörler gibi olasılıklar üzerinde durulmaktadır. İlginç ki kişilerin genetik yapısının da önemli olduğunun, uzmanlar tarafından altı çizilmektedir. 

Asperger çocukları iletişimde ve toplumsal ilişkilerde zorluk çeken çocuklardır. 

Ne ilginç ki; asperger sendromu kız çocuklardan çok erkek çocuklarda görülmektedir. Bu sendromu olan çocukların esasen en kolay farkedileceği yer sınıflardır. Bu anlamda öğretmenlerin önemli bir noktada durduğuna inancım sonsuz. Çünkü belirtiler kesinlikle sınıf ortamlarında kendini göstermeye elverişli belirtilerdir. 

Asperger olan çocuklar bazen öğretmenlerinin söylediği şeyleri anlamakta zorlanırlar. Öyle ki bazen sanki başka dilde konuşulan bir şeyi dinliyor gibi olurlar. Bazen karşısındakinin kendini dinleyip dinlemediğine bakmadan durmadan konuşurlar. Ancak diğer yandan kendilerini ifade etmekte de güçlük çekerler. Ancak değişmeyen şey şudur ki; asla göz teması kurmak istemezler. Öyle ki bazen onun yalan söylediğini bile düşünebilirsiniz. Sıralı bir şey yapmakta zorlanırlar. İlk ve son şeklindeki sıralı kavramlar havadadır. 

Asperger çocuğa öğretmeni nasıl davranmalıdır? 

Aslında hayat onlar için gerçekten zordur. Ama eğitimcilerin görevi hayatı Onlara kolaylaştırmaktır ve esasen bu sonderece basit yöntemlerle sağlanabilir. Hayat onlara zordur, çünkü onlar başkalarının ne hissettiğini ,ne bildiğini, duyguları, mimikleri herkesten çok daha zor anlarlar. İnsanlarla iletişimde ve toplumsal ilişkilerde zorluk çekmelerinin en büyük nedenlerinden biri de zaten budur. Bu çocuklardan istenenler kendilerine açık, net ve anlamaları kolay bir biçimde söylenmelidir. Aynı zamanda arkadaşlarının da kendisine; anlatmak iştediklerini alaya başvurmadan, açık ve net bir şekilde anlatması gerekir. Öğretmenin asli görevi asperger çocuğunu hastalıklı bir insan gibi göstermeden diğer çocuklara bunu anlatmaktır. 

Aspergerler düzenli ve rutin durumlara yapılan müdahale ve değişikliklerle daha zor başa çıkarlar ve kendilerini uzunca bir müddet güvende hissetmezler. Sınıf ya da öğretmen değişikliklerinde okul yönetiminin bu tip çocuklara anlayış göstermesi ve destek sağlaması bu noktada son derece önemlidir. Değişiklikler asperger çocuklarına ani söylenmemeli, güvendiği bir öğretmeni vasıtasıyla önceden konuşulmalı ve uyum süreci için çocuğa zaman tanınmalıdır. 

Asperger sendromlu çocuklar zekidir ve IQ seviyesi yüksektir. Onların; hayatlarını yöneten zevkleri vardır. Öğretmenler çocuğun hayatının merkezindeki ilgisini bulmak için gayret göstermeli ve bunu Ona ulaşmak için araç olarak kullanmalıdır. Herkesin yapmakta zorlandığı bazı şeyleri birçok asperger çocuğu son derece kolay ve rahat yapar. Telefon numaraları, araba plakaları ve çarpım tablosu gibi rakamsal bilgiler içeren detayları akıllarında çok iyi tutarlar. Replikleri, fıkraları, senaryoları akıllarında tutma yetenekleri mükemmeldir. Yıllar önce izlediğiniz bir filmi size yeniden canlandırabilir, yıllar önce yaptığınız bir konuşmayı detaylarına kadar mükemmel bir şekilde hatırlayabilirler. Bilgisayar, yabancı dil, matematik gibi konularda oldukça başarılıdırlar. Hatta uluslararası yarışmalarda ödülleri vardır. 

Asperger çocuklarıyla kuracağı doğru iletişim, güven ortamına dayalı tutarlı ve sağlam bir ilişki, Onun sınıftan kopmasına değil, bilakis herkesten daha başarılı olmasına sebep olacak ortamlar ve fırsatlar yaratır. 

Radikal