Bir Otizm Masalı – Deniz Köse – Resim Sergisi

Alg? �zel E?itim Merkezi �?rencilerinden Deniz K�se taraf?ndan Trump Tower AVM’de resim sergisi a�?lacak. 1-3 Nisan tarihleri aras?nda a�?k olacak sergi otizm fark?ndal?k ay?n?n belkide en �nemli etkinliklerinden biri olacak.

Annesi Buket K�se taraf?ndan kaleme al?nan dizeler otizmin muhte?em d�nyas?n? anlat?yor.

“Bir Otizm Masal? bizimkisi… Bir varm?? bir yokmu? diye ba?lamayan. Karanl?k ve zor g�nlerle yola �?k?lan. Ama ?ekiller ve renklerle ayd?nlanan…
Zaman zaman i�inde karanl???m?z Deniz’in resimleri ile ???d?. Sadece resimlerle anlat?lan, par?ldayan bir masal kitab?na d�n�?t� yolcululu?umuz. �o?u zaman Deniz i�in ‘Karanl???n g�zleriydi’ resim…

Bu Deniz’in ‘Otizm Masal?’
Onun d�? bah�esinde ge�en
�izgiler ve renklerle canlanan
Sahici bir masal…

S�zleri �?kar?lm?? masal kitab?m?z? izler misiniz? Bu renkli steroids for sale masal?n s�zlerini kalbinizde duydu?unuzu fark edeceksiniz…”

Buket K�se

Tarih: 1-3 Nisan 2017

Yer: Trump Tower Al??veri? Merkezi B2 Kat? Mecidiyek�y