Bireyselleşmiş Eğitim Programları Nasıl Hazırlanır

bep-nasil-hazirlanirBEP NASIL HAZIRLANIR?

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ (BEP) HAZIRLANMASI

Farklı öğrenim ihtiyacı olan öğrenciler (öğrenme güçlükleri veya dikkat problemleri yaşayan, gelişimsel bozukluklar gösteren, duygusal, sosyal veya davranışsal gelişim alanlarında zorlanan, fiziksel engele sahip, üstün yetenek ve/veya zekalı olan) bütünleştirme/kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında ele alınmaktadır. Bu programda yer alan öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP) hazırlanmaktadır. Bu planlama ile akademik hedefler öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda tekrar düzenlenmekte; sınıf içi çalışmaları, ödevleri, yazılı ve sözlü değerlendirme içerik ve yöntemleri farklılaştırılıp uyarlanabilmektedir. Bu eğitim çalışmasında, kaynaştırma programında yer alan öğrencilerle ilgili vaka sunumları yapılacak ve onlar için planlanan BEP’leri, sınıf içi düzenlemeleri, etkinlik, ödev ve sınavlarının farklılaştırılması örneklendirilecektir.

Eğitimin hedefi: Katılımcıların, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma programına dahil edilme ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarının (BEP) hazırlanması süreçleri hakkında temel bilgiye sahip olmaları ve  bu  konuda  dikkat  edilmesi  gereken  noktalar  hakkında  farkındalık  geliştirmeleri  hedeflenmektedir.

  • Tarih: 13. Ekim. 2015, Salı
  • Saat:  18:00-20:00
  • Yer:   YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık / Maya Meridyen Plaza, No: 16/13 Akatlar, İst.
  • Hedef kitle: Okul psikolojik danışmanlar, okul psikologları, klinik psikologlar, özel eğitimciler ve öğretmenler

Eğitimci:

Uzm.Klin.Psk.Yeliz Şık Çifçi,  Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile Psikoloji Bölümü Çift Anadal Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesiyle  uzmanlık ünvanını almıştır.

Eğitiminin ardından, mesleki kariyerine özel eğitim kurumlarında tam zamanlı psikolojik danışman ve özel danışmanlık merkezlerinde kısmi zamanlı klinik  psikolog olarak çalışıp devam etmiştir. Ergen ve yetişkin dönem yaş gruplarıyla terapi çalışmaları yapmakta ve kaynaştırma programında yer alan öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programlarının (BEP) düzenlemesi konusunda okul ve ailelere eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Klinik uygulama çalışmalarına 2012’de kurduğu pAye Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde devam etmektedir. Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrencilere ders vermekte ve Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde (BÜREM) terapi çalışmalarını yürütmektedir.

Ücret: 200 TL + KDV

Son Kayıt Tarihi:  09.Ekim.2015, Cuma

Kat ve İletişim Bilgileri: