Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’ne katıldık.

Algı Özel Eğitim Kurumları olarak Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’ne katıldık

Diğer ülkelerden ve Türkiye’den çok değerli akademisyen ve eğitimcilerin katıldığı, 29-31 Mart’ta Antalya’da gerçekleşen  2. ULUSLARARASI Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’ ne katıldık.

Bu kongrede  Algı Özel Eğitim Kurumları Zihin Engelli Öğretmeni Evrim Duyşen Aksu ve Algı Özel Eğitim Kurumları Okul Öncesi Öğretmeni Özgül DİNÇEL ile çalışmasını yapıp hazırladığı iki poster bildiri ile yer aldık. Bu bildirilerin hazırlanma süreci kurumumuzda eğitimine devam eden öğrencilerden seçilerek, bilimsel yöntemler kullanılarak tamamlanmıştır.

30 Mart Birinci poster bildirinin içeriği;

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara söz öncesi iletişim becerilerinden ortak ilginin kazandırılmasında doğal dil öğretim yönteminin etkililiği.

31 Mart İkinci poster bildiri içeriği;

Otizm tanılı çok engelli bir öğrenciye temel eşleme becerilerinin öğretiminde eş zamanlı ipucu ile öğretim tekniğinin etkililiği.