Şunun için etiket arşivi: zihin kuramı

Otizmli Bireyleri Zihin Kuramı Testleri İle Değerlendirme Eğitimi Gerçekleşti

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri İle Değerlendirme Eğitimimiz 27 – 28 Ocak 2019 tarihlerinde DEÜ Özel Eğitim Bölümü Öğretim üyesi Dr. Alev Girli tarafından düzenlenmiştir.

Zihin kuramı becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemler hakkında bilgi veren Alev Girli, öğretim, aktivitelerden örnekler, video filmler kullanarak anlatımını sürdürmüştür.

Otizmli çocuklara uygun sosyal ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine odaklanan ve yaygın olarak kullanılan, yüksek derecede yapılandırılmış sosyal beceri çalışmalarının, sosyal işlevler üzerinde önemli yararları olmasına rağmen, başka ortamlara genellenmesinde sınırlılıklarının olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli çocuklara beceri öğretmenin yeterli olmadığı, farklı sosyal durumlara uygun şekilde davranışlarını uyarlayabilmenin geliştirilmesi, diğer bir deyişle zihin kuramı becerilerini kazanmaya yönelik çalışmaların da sosyal beceri çalışmaları içerisinde yer alması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

İki günlük eğitim sonunda katılımcılara materyaller ve sertifika belgeleri verilmiştir.