Duygu ÇAVAŞ

Psikolog

İlkokul, ortaokul ve liseyi Lüleburgaz’da tamamlamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanıp, lisans hayatını onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programından “Sebebi Açıklanamayan İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Bağlanma Stilleri ve Evlilik Uyumu” konulu tez araştırmasını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde tamamlamıştır.

İstanbul Humanite Psikiyatri Kliniğinde stajını tamamlamıştır. Staj süresi boyunca psikiyatri ve psikolojiye ilişkin tanı, tedavi, günübirlik gözlem ve yatış; psikoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına katılarak birçok tanı grubundan vaka görme şansı elde etmiştir. 3 yıl süreyle farklı özel eğitim kurumlarında Psikolog olarak görev yapmıştır. Bu kurumlarda özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine psikolojik destekte bulunmuştur. Gottman Çift Terapisi eğitimi alarak çiftler konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak “Aile Danışmanı” unvanı almaya hak kazanmıştır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi ekolünü benimseyerek danışmanlık hizmeti vermektedir. WISC-IV Çocuklar İçin Zeka Testi ve Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulayıcısıdır. Çalışmalarına Algı Özel Eğitim Merkezi’nde devam etmektedir.