Evrim Duyşen AKSU

Zihin Engelliler Öğretmeni

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Konya’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Kırıkkale üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde dereceyle tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra özel eğitim alanında çalışmayı tercih ederek Millî Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına katılmak üzere Yalova’ya gitmiştir. Buradaki bir aylık eğitiminden sonra özel eğitim alanında çalışmaya başlamıştır. 

Alanda çalıştığı yıllar boyunca çeşitli eğitimler alarak özel eğitimde daha yetkin olmuştur. ALL KIDS FIRST LCC tarafından verilen ABA eğitim serisinin beş modülünü tamamlayarak ABA Terapisi Eğitim Sertifikası almıştır. 

Çeşitli kongre ve seminerlere katılarak alandaki gelişmeleri yakından takip etme olanağı bulmuştur. Bunlardan bir tanesi Prof. Dr. İbrahim Halil diken öncülüğünde 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi katılım sertifikasıdır. Ayrıca bu kongrede ‘’Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara söz öncesi iletişim becerilerinden ortak ilginin kazandırılmasında doğal dil öğretim yönteminin etkililiği’’ konulu poster sunumu yapmıştır.

Daha sonra psikolog Dr. Alev Girli tarafından verilen “Zihin Kuramı Testleri ve Zihin Kuramı Becerileri Öğretimi” eğitimini de tamamlayarak çalışmalarına  devam etmiştir.  Son olarak ise Türkiye’de Akademi Disleksi tarafından verilen ‘’PASS Bilişsel Müdahale Programı Türkçe PREP” eğitimine katılarak lisanslı PREP uygulayıcısı olmuştur. Çalışmalarına Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde devam etmektedir.