Özel Öğrenme Güçlüğü 

Dikkat Eksikliği– Hiperaktivite Bozukluğu

Zihinsel Engelliler

Duyu Bütünleme

Down Sendromu

Gelişim Gerilikleri

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Otizm

Rett Sendromu 

Asperger Sendromu

Dezintegratif Bozukluk

Başka Türlü Adlandırılamayan YGB (atipik otizmi de kapsar)