Otizm Şüphesi Eğitsel Takibi

Her çocuğun gelişimi parmak izi kadar kendine özgüdür. Ne otizmli bireyler, ne de tipik gelişen bireyler gelişim hızındaki zamanla ve davranışlar konusunda birebir aynılık göstermez.

Nasıl ki tipik gelişen çocuklar için “14 aylık olduklarında saat 16:00 itibari ile anne demeye başlarlar” diyemez isek aynı şey otizmli çocuklar için de geçerlidir. Ancak belirli zaman aralıklarında çocukların kazanması ifade edici dil, sosyal adaptasyon yeteneği ve  motor becerileri ile akranlara ile paralel ilerlemesi beklenir.

Bu gerçekleşmediğinde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekir ki, çocuğun akranlarından geri kaldığı alanlar tespit edilebilsin ve ihtiyaç duyuyorsa bu alanlarda destek alabilsin. Desteklenmeyen çocukların, akranları ile arasındaki fark gider açılma riski taşır.

Uzmanlar bazen çocuklarda otizm belirtileri görmekle beraber çekirdek belirtilerin tümünü karşılamadığını için çocuğa otizm tanısı hemen koymayıp bir süre takip edip değerlendirmeyi tercih edebilmektedir.

Bu durumda çocuğun otizmli olması ya da olmamasından ziyade, gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanması açısından ona yaklaşılması önem taşır. Uzman tarafından otizm şüphesi ile takibi önerilen çocuklar bir yandan özel eğitime devam ederken bir yandan da gelişim testleri ile akranları değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonuçları raporlanarak takip edilen uzmanlar ile paylaşılır.

Gelişim Testleri

 • Assesment of Basic Language and Learning Skills, Revised(ABLLS)
 • Temel Dil ve Öğrenme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Revize Edilmesi
 • Ankara Gelişim ve Tarama Envanteri (AGTE Gelişim Testi)
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Duygu Durumu Ölçekleri: Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği
 • Duygu Durumu Ölçekleri: Conners Anne-Baba Derecelendirme Ölçeği
 • Beslenme Problemleri Ölçekleri (STEP-BAMBİ-FSQ)
 • Benton Görsel Bellek Testi (F ve G Formu)
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Denver II Testi
 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • M-CHAT / Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Portage Erken Eğitim Rehberi
 • Psiko-Eğitimsel Profil Ölçeği (PEP-R)
 • Frostig Görsel Algılama Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
 • Okula Hazırlık Testi (OKHT)

Özel Eğitim Neden Gerekli?