Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü, bireyin okuma, yazılı anlatım ya da matematik becerisinin yaş, zeka ve eğitim düzeyine göre beklenenden belirgin düzeyde geride olmasıdır.

Zihinsel bir yetersizlik değildir. Nörogelişimsel bir farklılıktır. Zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerde rastlanır.

Genellikle çocuklarda ÖÖG bulunduğu okula başlamalarıyla fark edilir. Sınıf ortamında okuma yazma becerilerinde potansiyeli gösterememesi önemli bir ipucudur. ÖÖG nedeniyle potansiyelini gerçekleştiremeyen çocukların tembellik yaptığı sanılabilir ve bundan dolayı çocuğa gösterilen tepkiler de onun özgüven yitimi yaşamasına yol açabilir.

ÖÖG’ne sahip çocukların özel eğitim ile desteklenmeleri gelişimleri, okul başarısı ve özgüvenleri açısından bir gerekliliktir.  Bu nedenle ÖÖG’den şüphelenilen çocuklarda, alanında uzman bir psikiyatrist ile iletişime geçmek ve durumu tespit etmek önemlidir.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Türleri

Özgül öğrenme güçlüğünün farklı türleri vardır. Disleksi bu türlerin arasında en çok bilinendir. Tüm özgül öğrenme güçlüklerine  halk arasında disleksi denilmesine de  sık rastlanır. Fakat disleksi sadece okumadaki güçlüktür.

ÖÖG’leri i yeni sınıflamada tek bir başlık altında yer alsa da, etkiledikleri alanlara göre farklı isimlendirilirler. En sık rastlanan öğrenme güçlükleri:

Disleksi en yaygın görülen özgül öğrenme güçlüğüdür. Okuma bozukluğu olarak da bilinir. Bireyin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, öğrenmede güçlük yaşaması olarak tanımlanır.

Disleksili bireyler, okuma, anlama, yazma, konuşma, bilgiyi kullanma, problem çözme, mantık yürütme, dinleme ve matematiksel bilgileri anlamada güçlük yaşarlar. Ancak gereken destek ve eğitim verildiğinde güçlüğü aşabilirler.

DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ

Disleksinin Okul Öncesi Belirtileri

 • Telaffuz hataları,
 • Tanıdığı insanların isimlerini hatırlayamama,
 • Devrik cümleler,
 • Duyduğu cümleyi hatırlayamama veya anlayamama,
 • Yönleri karıştırma, zıt kavramları (büyük-küçük, uzun-kısa, aşağı-yukarı) zor öğrenme,
 • Geç konuşma,
 • Kalem kullanmada zorluk ya da çizgi çalışmalarında isteksizlik,
 • Bir çalışma yaparken dikkatin dağınık olması (örneğin diğer eliyle başka nesnelerle oynaması veya başka konulardan konuşmaya başlaması),
 • Makas kullanmak gibi el göz koordinasyonu problemleri, gibi durumlar olarak görülmektedir.

Disleksinin Okul dönemi Belirtileri:

 • Çizgi çalışmalarında isteksizlik,
 • Yazı ve çizgilerde ölçüsüzlük (büyük yapmak gibi),
 • Harfleri bir türlü öğrenememek,
 • Harfleri sesletimde ve yazmada karıştırmak (m-n, b-d-p, g-y, f-v gibi),
 • Sayıları karıştırmak (6-9, 2-5, 4-7, 35-53 gibi),
 • Okumada isteksizlik,
 • Ödevlerde akranlarına göre çok yavaş olmak,
 • Sadece kısa metinleri okuma yazmayı istemek,
 • Bakmadan yazmada zorlanmak,
 • Kısa süreli bellekte sorun yaşamak,
 • Önemli vurguları kaçırmak,
 • Dikkatin dağınık olması,
 • Yapılan çalışmanın bir an önce bitmesini istemek,
 • Okurken ya da yazarken ekleri atlamak,
 • Benzeterek okumak (örneğin güzeldi-güneşli, gümbürtü-yumdurdu gibi),
 • Zamanı ayarlayamamak,
 • Akranlarına göre bir dakikada daha az kelime okumak gibi belirtileri vardır.

Her çocuk disleksi belirtilerine uyan özellikler gösterebilir. Ancak bu belirtilere uzun süreli ve sık rastlanıyorsa, göz ardı edilmemesi gerekir.

Çocuklarda disleksi fark edilmezse okuma yazmayı öğrenmekte ciddi güçlük yaşayabilirler. Bazen de kendi çabalarıyla hatalı öğrenirler. Örneğin hecelemeyi öğrenmezler ve sadece ses birleştirerek okurlar. Hatalı öğrenimi düzeltmek, doğruyu öğretmekten daha zordur. Diğer yandan yazmada isteksizlik duyduklarından matematik işlemlerini kafadan yapmaya çalışırlar. Bunun için kendilerince yöntemler geliştirirler  ve hatalı sonuçlar ortaya çıkar. Ayrıca sıralı bilgileri öğrenmekte de güçlük çekerler. Günleri, ayları ve saatleri okumak onlara çok zor gelebilir. Kendi başlarına giyinmek, öz bakım becerilerini yardımsız gidermeyi karmaşık bulabilirler. Çünkü işlerini sıraya koymakta zorlanabilirler ve unutabilirler.

Dislekside İlk Yapılması Gerekenler

Tanı aldıktan sonra ailelerin ilk hedefi çocuğun gelişim özelliklerine göre hareket etmek ve zaman kaybetmeden özel eğitime başlamak olmalıdır.

Kurumumuza gelen çocuklarımızın desteklenmeye ihtiyaç duydukları alanları belirlemek için öncelikle değerlendirmelerini yaparız. Okuma, yazma, matematik ve günlük yaşam gibi alanlarda eksikliklerini belirledikten sonra  çalışmalara bilimsel temelli sistematik olarak şekilde başlarız. Bunun yanı sıra çocuğun potansiyelini ortaya çıkaracak sosyal yaşam becerilerini kazandırmayı unutmayız.

Disleksi ile Mücadele

Disleksi bir hastalık değil, mücadele edilemeyecek bir durum ise hiç değildir. Ancak bu mücadelede öncelikle öğretmenlere ve ailelere büyük görevler düşer. Okulda disleksili  bireylere göre program hazırlanması ve özel eğitim desteği alması büyük önem taşır. Sürecin mutlaka okul, aile ve özel eğitimci iş birliğiyle devam etmesi gerekir.

Disleksili  bireylere karşı öncelikle sabırlı olmak ve onları motive etmek gerekir. Çalışmaların kısadan uzuna, kolaydan zora doğru olmasını önerilir. En ufak başarılarının bile takdir edilmesi atlanmamalıdır çünkü okullarında  akranından geri kaldıklarını düşünmeleri  minik kalplerinde özgüvenlerini zedeleyebilir.

Çalışmanın eğlenceli hale getirilmesi ve dikkat dağıtıcı şeylerin ortadan kaldırılması ise verimi arttırır. İlgisini çekecek ve zevk aldığı konularla okuma çalışmaları yapmak da, okumayı sevdirmek için etkili bir yöntem olabilir. İhtiyaç duydukları desteği alan disleksili bireyler yetişkinlikte gayet başarılı bireyler olabilirler.

Disleksi ve Özel Eğitim

Disleksili çocukların gerek sosyal gerekse akademik yaşamında karşılaştığı güçlükler dikkate alındığında özel eğitim ile desteklenmeleri büyük önem taşır. Alanında uzman olan öğretmenlerimiz çocuğun gelişiminin, kişiliğinin, yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi ve ailelerinin çocuğun gelişimi konusunda desteklemesi amacıyla çalışmalarını yürütür.

Çocuğun hangi alanlardaki eksikliklerinin ivedilikle desteklenmesi gerektiğini saptamak için kurama başlayan her çocuğumuzun değerlendirilmesi yapılır. Öncelikler değerlendirilerek ona özel hazırlanan bireysel program ile yazma, okuma ve motor beceriler üzerinde çalışılır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve kurumumuzu ziyaret etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Özgün Öğrenme Güçlü Olan Mezun Öğrencimiz ile Röportajımız:

Çocuğunuz Disleksi Olabilir:

Disgrafi, genellikle çocukluk çağında fark edilen bir yazı yazma bozukluğudur. Zihinsel bir problem olmadığı halde bir özgül öğrenme bozukluğu olarak karşımıza çıkar.

Çocuklarda Disgrafi Belirtileri:

 • Yaşıtlarından daha yavaş yazarlar ve sınıfa uyum sağlayamazlar.
 • Yazarken çabuk yorulurlar.
 • Defterleri oldukça düzensizdir.
 • Bazen yazılarını kendileri bile okumakta zorlanırlar.
 • Noktalı harfleri sıklıkla birbirleriyle karıştırırlar ‘’i-ı, ğ-g, o-ö, ü-u’’ gibi.
 • İmla kurallarına uymakta güçlük yaşarlar.
 • Kalemi düzgün tutamazlar ve düzensiz yazarlar.
 • Harflerin arasına boşluk bırakma ve alfabe sıralama gibi durumlarda güçlük yaşarlar.
 • Fikirlerini yazı ile dile getirmekten kaçınırlar ve bunu denediklerinde zorlanırlar.

Disgrafi ve Özel Eğitim

Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların gerek sosyal gerekse akademik yaşamında karşılaştığı güçlükler dikkate alındığında özel eğitim ile desteklenmeleri büyük önem taşır. Alanında uzman olan öğretmenlerimiz çocuğun gelişiminin, kişiliğinin, yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi ve ailelerinin çocuğun gelişimi konusunda desteklemesi amacıyla çalışmalarını yürütür.

Çocuğun hangi alanlardaki eksikliklerinin ivedilikle desteklenmesi gerektiğini saptamak için kurama başlayan her çocuğumuzun değerlendirilmesi yapılır. Öncelikler değerlendirilerek ona özel hazırlanan bireysel program ile yazma, okuma ve motor beceriler üzerinde çalışılır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve kurumumuzu ziyaret etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Özgün Öğrenme Güçlü Olan Mezun Öğrencimiz ile Röportajımız:

Diskalkuli matematik öğrenme güçlüğüdür. Orta veya yüksek zekaya rağmen sayı ve sembolleri kavrama, matematiksel işlemleri gerçekleştirme ve ilişkilendirmede güçlük yaşatan özel öğrenme bozukluğu olarak karşımıza çıkar.

Diskalkuli Belirtileri

 • Çarpım tablosunu ezberleyememe veya birkaç gün içinde unutma.
 • Matematik problemlerinde işlem sırasını oluşturamama.
 • Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel matematik işlemlerinde akranlarından daha uzun süre düşünmek zorunda kalmak.
 • Hafızada tutamamak nedeniyle, çok basit hesap hataları yapmak.
 • Matematiksel sembolleri birbiri ile karıştırmak.
 • Sağ-sol kavramını öğrenmekte zorlanmak veya sürekli bu konuda hata yapmak.
 • Tarih, saat, zaman kavramlarına hakim olamamak.
 • İşlemlerde sürekli parmak saymak zorunda kalmak.
 • Gündelik hayatta, alışveriş esnasında hatalı para verme veya para üstü hesaplayamamak.
 • Para saymakta güçlük çekmek.
 • Basit geometrik şekilleri öğrenememek.

Diskalkuli ve Özel Eğitim

Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların gerek sosyal gerekse akademik yaşamında karşılaştığı güçlükler dikkate alındığında özel eğitim ile desteklenmeleri büyük önem taşır. Alanında uzman olan öğretmenlerimiz çocuğun gelişiminin, kişiliğinin, yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi ve ailelerinin çocuğun gelişimi konusunda desteklemesi amacıyla çalışmalarını yürütür.

Çocuğun hangi alanlardaki eksikliklerinin ivedilikle desteklenmesi gerektiğini saptamak için kurama başlayan her çocuğumuzun değerlendirilmesi yapılır. Öncelikler değerlendirilerek ona özel hazırlanan bireysel program ile yazma, okuma ve motor beceriler üzerinde çalışılır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve kurumumuzu ziyaret etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Özgün Öğrenme Güçlü Olan Mezun Öğrencimiz ile Röportajımız:

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri

ÖÖG  belirtilerini önceden verse de, genellikle birinci sınıfta fark edilir. Çocuğun akranları ile aynı zamanda okumaya başlayamaması dikkat çeker. Bu nedenle disleksi diğer ÖÖG’lerden daha kolay anlaşılır.

ÖÖG Belirtileri Nelerdir?

 • Yönleri karıştırma, zıt kavramları (büyük-küçük, uzun-kısa, aşağı-yukarı) zor öğrenme,
 • Benzer eş sesli harfleri karıştırma,
 • Bir çalışma yaparken dikkatin dağınık olması (örneğin diğer eliyle başka nesnelerle oynaması veya başka konulardan konuşmaya başlaması),
 • Devrik cümleler kullanma,
 • Duyduğu cümleyi hatırlayamama veya anlayamama,
 • Geç konuşma,
 • Harfleri anlamada güçlük çekme,
 • Harfleri okurken, yazarken harflerin sırasını değiştirme,
 • Hece tekrarları yapma,
 • Kalem kullanmada zorluk ya da çizgi çalışmalarında isteksizlik,
 • Makas kullanmak gibi el göz koordinasyonu problemleri,
 • Okuma faaliyetlerinden kaçınma,
 • Okurken alt satıra atlarken zorluk çekme,
 • Renklerin, şekillerin ve sayıların isimlerini hatırlamada güçlük yaşama,
 • Tanıdığı insanların isimlerini hatırlayamama,
 • Yeni kelimelerin öğrenilmesinde zorluk yaşama

ÖÖG Tanısı Nasıl Konulur?

ÖÖG konusunda şüpheleri bulunan aileler, toplumsal baskı sebebiyle tanı almaktan çekinebilmektedir. Fakat durumu görmezden görmeye çalışmak onun sona ermesini sağlamaz. Bu süre zarfında çocuklar ya hiçbir destek almadan ya da yanlış ellerde zamanından kaybederek yıpranır.   Desteksiz geçen sürede çocuğun akranları ile arasındaki makas açılır ve özgüveni zedelenir.

Şüphe ile yaşamaktan ise yapılacak en doğru şey bir uzman ile iletişime geçmektir. ÖGG için çocuk psikiyatristlerince kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede  özel öğrenme güçlüğü değerlendirme ölçek ve testleri uygulanır. Ayrıca çocuğun bilişsel, ruhsal ve akademik gelişim öyküsü ve ince-kaba motor muayenesi yapılır. Ayrıntılı incelemeler sonucunda çocuğun sorun yaşadığı alanlar kadar güçlü olduğu alanlar da tespit edilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Raporu

ÖÖG zeka ile ilişkisi bulunmayan nörogelişimsel bir farklılıktır. Zeka normal ya da normalin üzerinde de olabilir. ÖÖG olan çocuklar doğru müdahaleyi alırlarsa çok başarılı olabilecekleri yerlere gelebilirler. Ancak psikiyatrik muayene sonrasında çocuğunda ÖÖG olduğunu öğrenen pek çok aile rapor alıp almamak konusunda kararsız kalabilmektedir.

Peki, bu rapor nedir? Hangi imkanları sağlar?

Rapor için tanı Rehberlik Araştırma Merkezleri ve tam teşekküllü hastanelerden alınabilir. ÖÖG’si bulunan çocuklar rapor aldıklarında, okullarında kaynaştırma eğitiminden faydalanabilir. ÖÖG tanılı öğrenciler mevzuatın belirlediği saatler kapsamında  ihtiyacı olan derslerde ‘Destek Eğitim Odasından’ bireysel olarak yararlanabilir. Kendilerine sınavlarda ek süre verilmesi, bir öğretmenin okuyucu ve kodlayıcı olarak sınavlara eşlik etmesi, derslerde en önde oturması gibi hakları bulunur. Özel rehabilitasyon merkezlerinden de devletin belirlediği saat aralığında (son yönetmelik uyarınca haftada 8 saat) ücretsiz özel eğitim alabilmektedirler.

ÖÖG İçin Özel Eğitim

Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların gerek sosyal gerekse akademik yaşamında karşılaştığı güçlükler dikkate alındığında özel eğitim ile desteklenmeleri büyük önem taşır. Alanında uzman olan öğretmenlerimiz çocuğun gelişiminin, kişiliğinin, yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi ve ailelerinin çocuğun gelişimi konusunda desteklemesi amacıyla çalışmalarını yürütür.

Çocuğun hangi alanlardaki eksikliklerinin ivedilikle desteklenmesi gerektiğini saptamak için kurama başlayan her çocuğumuzun değerlendirilmesi yapılır. Öncelikler değerlendirilerek ona özel hazırlanan bireysel program ile çalışılır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve kurumumuzu ziyaret etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Özgün Öğrenme Güçlü Olan Mezun Öğrencimiz ile Röportajımız:

Tanıdan Müdahaleye Disleksi Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar