Uyaran Eksikliği

Çocuklar içinde yaşadıkları dünyayı ; duydukları sesler, karşılaştıkları insanların tavırları ve mimikleri, kokular ve görüntüler  gibi uyaranlar ile deneyimleyerek tanırlar. Dokunmak, konuşmak, oyun oynamak gibi aktiviteler ile de aldıkları uyaranlar artar.

Uyaran eksikliği  ise çocukların yaşına ve gelişim düzeyine uygun çevresel faktörlerin yeterli düzeyde sunulmaması olarak ifade edilebilir. Özellikle çocuğun başka insanlar ile iletişimde bulunamaması, onlarla sosyal hayatta ortak bir şeyler yapamaması, kendi içine kapanmasına neden olur. Uyaran eksikliği problemi yaşayan çocuklarda iletişim problemleri görülür. Sosyal adaptasyonda zorluk çekerler, konuşma problemleri ve konuşma gecikmesine rastlanır.

Uyaran Eksikliği Belirtileri

 • Konuşma problemleri, konuşma gecikmesi, geriliği
 • Yaşıtlarıyla iletişime geçmede zorluk
 • Gelişim geriliği
 • Göz temasını kendi arzu ettiği zaman kurma
 • Anlama problemi, bazı zamanlarda anlayamama
 • Öfke problemi
 • Komutları gerçekleştirememe
 • İşaret etme eksikliği, parmakla göstermeme
 • Sürekli televizyon izleme eğilimi ya da telefonda oyun oynama gibi ekranlı medyayı kullanma eğilimi.

Uyaran eksikliği belirtileri sıklıkla otizm ile karıştırılan, çocukların gelişimlerinin yavaşlamasına ve akranlarından geri kalmasına sebep olan bir sorundur. Fakat otizm nedeni kesin olarak bilinmeyen ve doğuştan sahip olunan nörogelişimsel farklılık olarak daha en başından uyaran eksikliğinden ayrılır.

Uyaran Eksikliği ve Özel Eğitim

Uyaran eksikliğinin erken tespit edilmesi, çocuğun gelişimsel olarak akranlarını hızlı yakalaması açısından çok önemlidir. Bu sorun yok sayıldığında gelişimi akranlarına göre geride kalabilir. Sosyal davranış becerileri azalır, dil ve konuşma becerileri etkilenebilir.

Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde uyaran eksikliği tanısı alan ve gelişimsel risk taşıyan çocuklar için bireysel eğitim programı hazırlanır. Çocukların eksik olduğu ve akranlarından geride kaldığı alanlar saptanır. Öncelikle bu alanlar ve becerilerde çalışılması hedeflenir.

Desteklenen alanlar:

 • Alıcı dil
 • İfade edici dil
 • Sosyal adaptasyon yeteneği
 • Gelişim basamakları
 • Motor becerileri
 • İletişim becerisi
 • Alıcı dil
 • İfade edici dil
 • Sosyal adaptasyon yeteneği
 • Gelişim basamakları
 • Motor becerileri
 • İletişim becerisi

Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çocuğun gereksinimlerini saptamak için kişisel özellikleri, yaşı ve ihtiyaçlarına göre çeşitli bilimsel testler ve değerlendirmelerden yararlanılır.

 • Assesment of Basic Language and Learning Skills, Revised(ABLLS) Temel Dil ve Öğrenme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Revize Edilmesi
 • Ankara Gelişim ve Tarama Envanteri (AGTE Gelişim Testi)
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Duygu Durumu Ölçekleri: Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği
 • Duygu Durumu Ölçekleri: Conners Anne-Baba Derecelendirme Ölçeği
 • Beslenme Problemleri Ölçekleri (STEP-BAMBİ-FSQ)
 • Benton Görsel Bellek Testi (F ve G Formu)
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Denver II Testi
 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • M-CHAT / Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Portage Erken Eğitim Rehberi
 • Psiko-Eğitimsel Profil Ölçeği (PEP-R)
 • Frostig Görsel Algılama Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
 • Okula Hazırlık Testi (OKHT)