İletişim Becerileri Hizmetiçi Eğitimimiz Gerçekleşti

Algı Özel Eğitim Kurumları’na bağlı Algı Özel Eğitim Merkezi eğitmenlerine Algı ABA Terapi Merkezi koordinatörlerinden Özel Eğitim Uzmanı Gökhan İNCE tarafından Kurum içi İletişim Becerileri Hizmetiçi eğitim verildi.

Eğitimin ana konusu, Kurum içi iletişimin temel hedeflemeler ile uygulanabilmesi ve ekip çalışmalarının aileler, terapistler, yöneticiler üzerinde etkilerinin arttırılmasıdır.

Profesyonelliğin tanımı, profesyonel davranış özellikleri, profesyonellik ve uygulamalı davranış analizi, profesyonellik becerileri neden önemlidir, geri bildirim alma-verme, iletişim becerilerinde kilit noktalar konularında anlatımın yapıldığı seminerde eğitmenler ve yöneticiler ile bir dizi uygulamalı iletişim teknikleri gerçekleştirildi.