Kadından Nefretin tarihi çok eski

“Kadından Nefretin Tarihi Çok Eski!”

Algı Özel Eğitim Kurum’umuzda gerçekleştirilen sektör sohbetlerimizin bu ayki son konuğu Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan oldu.

Konuğumuz “Kadınlığa İçerden Bakmak: Kadın Yazını” başlıklı seminerde, hayatımızı doğrudan etkileyen “anlatı” kavramından söz ederek ilk hikâyelerin gücünü vurguladı. Tüm insanlığı bir anlatı geleneğine bağlayan evrensel duygulardan ve eylemlerden bahsetti. Çocukluğumuzda kulağımızın içine giren ve orada hayatımız boyunca kalan masallar üzerine çok farklı yaklaşımlar getirdi. En az 2600 yaşında olan Kırmızı Başlıklı Kız’dan, Pamuk Prenses’ten, cadılardan, hemen hemen her zaman kadın kahramanın cadıyla yaptığı kötü sözleşmelerden ve geri dönüşü olmayan kayıplardan söz etti. Kadınlığa içerden bakabilmek için en önemli kaynakların kadın romanları olduğunu belirtti. Tüm dünyada hüküm süren ataerkil kültürün anlatıları dönüştürdüğünü, kadının kendi olma mücadelesini vermek için kadına özgü bir dili inşa etmek zorunda olduğunu yazınsal metinler üzerinden örnekleyerek anlattı. Toplumsal şiddetin kadından korkuyla yani “mizojini” kavramıyla bağlantılı olduğunu vurguladı: “Kadından nefretin tarihi çok eski!” Ayrıca tüm olumsuzluklara rağmen kadın yazınıyla ilgili araştırmaların arttığını, sözlü tarih çalışmalarının kayıp olan kadın emeğini görünür hale getirdiğini ve böylece anı, hatırat, mektup, biyografi gibi edebi türlerin ikincil statüden çıkartılıp yansız biçimde yeniden değerlendirilmeye alındığını anlattı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle çok etkileşimli hale gelen sektör sohbetimiz; Altan’ın son romanı “Prenses Eteğindeki Taşları Döküyor”u imzalamasıyla sona erdi.

Etkinliğin sonunda kurucularımızdan Parin Yakupyan konuğumuza Tema Vakfı’nın işbirliğiyle bir ağaç fidanı armağan etti. Balıkesir Gönen Hatıra Ormanı’nda yeni bir ağaç büyüyecek.