Otizm ‘in Farkında mısınız?

otizmin-farkindamisinizAmaç toplum tarafından çok bilinmeyen bu rahatsızlığın farkına erken varılmasını sağlamak, eğitime olabildiğince erken başlamak ve her yaştan OTİZMLİ bireyin toplum tarafından fark edilmesini sağlayarak, yaşam sıkıntılarına dikkat çekmek.

Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği (ANTOBDER) Başkanı ve 21 yaşında otizmli çocuk sahibi Nilhan TURAN KIRDI, derneklerinin bu amaç doğrultusunda 2009 yılından bu yana hizmet vermeye başladığını belirterek, Antalya’da tanısı konmuş ve şüphesi bulunan tüm ebeveynleri hem dernek çatısı altında toplamak, hem de manevi destekde bulunarak tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak olarak kaydetti ve şu açıklamalarda bulundu.

“OTİZM, doğuştan gelişen, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörolojik tabanlı bir bozukluktur. Otizm, başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyen ve kişinin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan, genellikle 3 yaşından önce ortaya çıkan, bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır.

Giderek artan bir grafik sergilemektedir. Tüm Dünya’da her 150 çocuktan birinin otizmden etkilenmiş olduğu görülüyor. Özellikle erkek çocuklarını çok daha fazla etkiliyor her beş otizmli bireyden dördü erkektir. Otizm, Dünya’da giderek artan bir oranda görülmesi nedeniyle, “Global bir sağlık sorunu” haline gelmiştir.

Erken teşhisle birlikte yoğun özel eğitimden yararlanan çocukların ilerlemeler göstererek, yarısına yakınının otizme özgü sorunlarının çoğundan uzaklaşarak, eğitim yaşamlarının geri kalanını genel eğitim düzeni içinde sürdürebilmeleri, toplum içinde yer almalarını mümkün kılmaktadır. Eğitim çocuklar için, manevi destek ise aileler için çok önemlidir.

Ailelerin büyük bölümü bu rahatsızlıkla ciddi sorunlar yaşamakta ve pek çoğu ayrılmaktadırlar. Bölünmüş ve sorunlu aile yapısı otizmli bireyler başta olmak üzere tüm aile fertlerini olumsuz etkilemektedir. Yine Otizmli bireylerin ailelerinin en büyük kaygısı kendileri bu Dünya’dan göçtüğünde çocuklarının güvende olacağı bir yaşam alanlarının bulunmamasıdır.

Antalya büyük bir metropol olarak bu alanda sıkıntı yaşamaktadır. ANTOBDER olarak bu arzumuzu gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktayız. Engelli bireyler için YAŞAM KOMPLEKSİ yapılmasını arzu etmekteyiz. Bu hususta destek ve önderlik edecek kişi ve kurumlara ihtiyaç duymaktayız.

Ayrıca Otizmli olan bireylerin ailelerinin maddi durumları ne olursa olsun, engelli bakım ücretinden yararlanması gerekmektedir. Bu durum onların bireysel bir hakkıdır. Bu konuda ciddi spekülasyonlar bulunmaktadır. Yeni düzenlenecek anayasa ile ülkemizde bu anlamdaki sorunun Avrupa’daki gibi çözüme kavuşmasını diliyoruz.  Otizmden direk ya da dolaylı etkilenen tüm bireyleri derneğimize davet ediyoruz. www.antalyaautism.org

Peki OTİZM ülkemizde ne durumda?
Otizmin Türkiye’de gerçek anlamda yeni bilinmeye başladı bu nedenle bir çok alanda sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntının giderilmesi için, otizm konusunda sağlık ocaklarında ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, hastanelerde tüm doktorların detaylı ve yönlendirici olarak  bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

otizm tanısı almış çocukların ailelerinin planlı ve kapsamlı bir şekilde otizm konusunda, gelişim özellikleri, sağlık, eğitim ve bakımı alanlarında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Otizm tedavisinde en önemli şart, erken tanı ile birlikte başlayan erken eğitim sürecidir. Otizmli çocukların okul öncesi eğitimlerinin okul öncesi eğitim kurumlarında bireysel ve grup eğitimleri ile kaynaştırmaya hazırlık esasına göre yapılması gereklidir”

Eğitimde yaşanan sorunlar;
“Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde devlet okullarında sadece 2 bin 114 otizmli çocuk eğitim alma şansına sahip bulunmaktadır. Bu çocukların ve ailelerinin eğitim gereksinimlerinin karşılanmasının önündeki en önemli engel, ülkemizde otizmli çocuklara eğitim ve terapi verecek donanımda ve yeterli sayıda öğretmen terapist olmaması ve yetiştirilememesidir.

Otistik çocukların bakım ve eğitimleri için sosyal haklarının yeterli düzeye getirilmesi gerekmektedir. İlimizde 3-6 yaş eğitimi için okul öncesi sınıfları yeterli değildir.

OÇEM(Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri) Yeni eğitim sisteminden kaynaklanan ciddi bir eğitim kaosu yaşanmaktadır.

OTİZMİN FARKINDA OLMAK, BÜYÜK BİR FARK YARATACAKTIR…