Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri İle Değerlendirme Eğitimimiz Gerçekleşti

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİ ZİHİN KURAMI TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRME, SOSYAL BECERİLER VE ZİHİN KURAMI BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ”  konusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere DEÜ Özel Eğitim Bölümü Öğretim üyesi Dr. Alev Girli tarafından verilen bir eğitim programı düzenlenmiştir.

EĞİTİM KONUSU:

Otizmli çocuklara uygun sosyal ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine odaklanan ve yaygın olarak kullanılan, yüksek derecede yapılandırılmış sosyal beceri çalışmalarının, sosyal işlevler üzerinde önemli yararları olmasına rağmen, başka ortamlara genellenmesinde sınırlılıklarının olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli çocuklara beceri öğretmenin yeterli olmadığı, farklı sosyal durumlara uygun şekilde davranışlarını uyarlayabilmenin geliştirilmesi, diğer bir deyişle zihin kuramı becerilerini kazanmaya yönelik çalışmaların da sosyal beceri çalışmaları içerisinde yer alması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Bu Eğitim Programında “Zihin Kuramı Testlerin” den:

I. Aşama zihin kuramı testlerinden, “Sally –Anne testi”, “Görünüm Gerçeklik” ve “Beklenmedik İçerik Testi”

II. Aşama zihin kuramı testlerinden, “Dondurma Kamyonu Testi (Ice-cream Truck Task)”, “Çukulata testi (Chocolate Bar Story)”

III. Aşama zihin kuramı testlerinden, “Gözlerden Zihin Okuma Testi”( Reading the Mind in the Eyes Test)” ve “Garip Hikayeler Testi” (Strange Stories)”, Yüz, Empati testleri öğretilecektir ve materyalleri verilmiştir.

Ayrıca,

Otizmli bireylerde zihin kuramı ve diğer bilişsel kuramlar, Yanlış inanç ve zihin kuramı testlerinin kullanımı, test sonuçlarını yorumlama, zihin kuramı becerilerinin yer aldığı sosyal beceri programı hazırlama öğretilecektir.

Zihin kuramı becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Öğretim, aktivitelerden örnekler, video filmler kullanılarak yapılacaktır.

İki günlük eğitim sonunda katılımcılara materyaller ve katılım belgesi verilmiştir.