Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Müdahaleler Çalıştayı Gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa, daha önce yapılmış eğitimlerden farklı olarak, “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi, Müdahaleler ve Kullanılan Ölçekler” konusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL ve Arş. Gör. Ahmet FİDAN ile Algı Özel Eğitim Kurumları işbirliği ile bir eğitim (çalıştay) düzenlendi.

Beslenme problemleri Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) birincil semptomları arasında yer almasa da, ilgili problemler tarihsel olarak OSB’nin erken dönem tanı göstergeleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde yapılan çalışmalar, beslenme problemlerinin OSB olan çocuklarda oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. OSB’nin temel tanı bileşeni olan sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışların, beslenme problemleri içerisinde özellikle “yiyecek seçiciliği” davranışına kaynaklık ettiği düşünülmektedir.

Yiyecek seçiciliği, OSB olan çocukların yaşadığı beslenme problemleri arasında en fazla rapor edilen davranış kalıbıdır. Yiyecek seçiciliği; yiyeceğin çeşidine (sınırlı sayıda yiyecek tüketilmesi), dokusuna (yiyeceğin sadece yumuşak, sert, ezilmiş püre, çiğ tüketilmesi), tadına (sadece veya daha çok şekerli, tuzlu ya da ekşi gıdaların tüketilmesi), sıcaklığına (yalnızca sıcak ya da soğuk), rengine (sadece belirli bir renkteki gıdaların tüketilmesi) veya kokusuna göre seçici olmayı (yiyecek ayırt etmeyi) içermektedir.

Yiyecek seçiciliği, paralelinde, öğün problemlerinin başında gelen ve özelikle OSB olan çocuk ebeveynlerini çok zorlayan “yiyecek reddetme” davranışını getirmektedir. Yiyecek reddetme davranışı sergileyen çocuklar, ya tüm yiyecekleri (ağlayarak, öfkelenerek, yiyeceği tükürerek ya da ağzını kapatarak) yemeyi reddeder ya da son derece kısıtlı çeşitteki ve miktardaki (yiyeceğin/gıdanın türü, tadı veya dokusu açısından) yiyecekleri kabul eder.

Çalıştayda beslenme problemlerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleler ve beslenme problemlerinin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan ölçeklerin kullanımı konusunda eğitim verildi.