Otizm Tedavisi hakkında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun görüşü

thskOSB tanısı olan bireylerde tıbbi bozuklukların görülme sıklığıyla ilgili çelişkili çalışmalar olmakla birlikte, örneğin, İsveç’te yapılan çalışmalarda %37 gibi yüksek bir oran bildirilirken, diğer araştırmalarda %8-10 arasında tıbbi bozukluk olduğu bildirilmiştir. Eğer otizme ağır ya da çok ağır zeka sorunu eşlik ediyorsa tıbbi bozuklukların daha yaygın olduğu belirlenmiştir. OSB gösteren çocuklarda hem psikiyatrik eştanılar (katatoni, depresyon, anksiyete, hiperaktivite, ajitasyon, kendine zarar verme vb) hem de genel medikal eştanılar (epilepsi, gastraointestinal sorunlar vb.) kural olarak sık görülürler.

Tedavi iki boyutludur:

Medikal tedavi: Hastaların ilaçla tedavisi daha çok eşlik eden durumlara (epilepsi (sara), davranış sorunları, dikkat ve hareket sorunları, uyku sorunları, psikiyatrik bozukluklar, gastrointestinal sorunlar gibi) yöneliktir. Bu alanda yeni tedaviler ortaya çıkmakla birlikte otizmin ana bulgularına etkili bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.

Rehabilitasyon-Eğitim: Şu ana kadarki tıbbi gelişmelerde henüz çekirdek belirtileri düzeltecek tam tedavi edici bir tıbbi tedavi bulunamamış olduğundan ana belirtiler için rehabilitasyon/özel eğitim çalışmaları ön plandadır.

Kaynaklar

  1. Akçakın M (2001) Otizm El Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
  2. Akçakın M, Kerimoğlu E (1993) Otiztik bozuklukta tanı koyma ve belirti dağılımı
  3.  American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd ed. Revised (DSM III-R) Washington DC: APA
  4. Fombonne E (2003) Epidemiological surveys of autism and other pervasive developmental disorders: An Update. J Autism Dev Disord, 4: 203-2011.
  5. Lord C, bailey A (2002) Autism Spectrum Disorders. In: Rutter M, Taylor E (eds). Child and Adolescent Psychiatry. London: Blackwell Science Ltd, 636-655.

Kaynak: thsk.saglik.gov.tr