Otizme Sebep Olan Yeni Nörolojik Bulgular

otizmOtizm her ailenin deneyimlemek durumunda kalabileceği, bilinçle yaklaşılması gereken biyolojik bir farklılıktır. 

Sosyal ilişki ve iletişim becerilerinde bozulma, tekrar eden davranışlar, ilgi ve etkinliklerde yetersizlikler ile kendini gösteren, üç yaştan önce ortaya çıkan yaygın gelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor. Yeni yapılan bir araştırma otizme sebep olan nörolojik bir durumu gün yüzüne çıkardı. Otistik çocukların beyinlerindeki anormallik, prestijli tıp bilimleri dergisi The New England of Medicine’de yayımlanan yeni çalışmaya göre uterodaki nöronların gelişiminden kaynaklanabilir. Amerika’da bilimsel bir kuruluş olan ‘National Institute of Mental Health’in destekleriyle gerçekleşen bu çalışmada otizmli ve otizmli olmayan yeni ölmüş çocukların beyinleri incelendi. Araştırmacılar bu beyinlerden doku örnekleri aldı. Alınan her bir doku örneği beyin yapılarını analiz etmek için ince katmanlara bölündü. Araştırmacılar hücre içi hibridizasyon olarak bilinen gen analizi sürecini kullanarak otizm tanılı çocukların kortekslerinde, birden çok katmana yayılmış farklılıkları sınıflandırabildi.

Araştırmacılar bu farklılıklara bölgedeki anormal alanlar dedi ve bunları nerdeyse her otistik beynin frontal korteksinde (ön beyin bölgesi) buldu. Otizm tanısı almış neredeyse bütün çocukların frontal kortekslerinde normal dışı alanların mevcut olduğu gözlendi. Bulgular otistik çocuklarda doğum öncesi dönemde beyin yapısının gelişiminde belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir. Fakat normal dışı bu alanlar, otistik çocukların beyinlerinin sadece frontal ve temporal bölgelerinde bulundu. Bu bölgeler otistik çocukların duygusal, sosyal ve iletişim zorlukları yaşadığı alanlardı. Otizmin nöropatolojisiyle ilgili gerçek sırların henüz ortaya çıkmadığına inanılıyor. Yapılan bu çalışma diğerleri için bir basamak konumunda olabilir. Bu da araştırmaları daha kritik ve heyecan verici bir hale getiriyor.

KAYNAK: Otizm