Özel Eğitim Bölümü ve İlişkili Birimleri Olan Üniversiteler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi:
www.ibu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi:
www.anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM):
www.dilkom.anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü:
www.eae.anadolu.edu.tr

Ankara Üniversitesi:
www.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi:
http://oeaum.ankara.edu.tr

Gazi Üniversitesi:
www.gazi.edu.tr

İstanbul Üniversitesi:
www.istanbul.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi:
www.ktu.edu.tr

Marmara Üniversitesi:
www.maramara.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi:
www.omu.edu.tr

Sakarya Üniversitesi:
www.sakarya.edu.tr

Selçuk Üniversitesi:
www.selcuk.edu.tr