Özel eğitim okullarında resim normu nasıl belirlenir?

otizmMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği “Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları” başlıklı 26. maddesi; “1- Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim kurumları programlarını veya ortaöğretim kurumları programlarını takip edebilecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

c) Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve bu öğrencilerin 5 inci sınıftan itibaren akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır. 1-4’üncü sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

ç) Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.” hükümlerine göre görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması ve Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan sınıflarda özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulmasının esas olduğu kayıt altına alınmıştır.

Dolayısıyla bu tür okullardaki özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin norm kadroda gösterilerek bu kadrolardaki öğretmenlerin normla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Örneğin: Bir Özel Eğitim Uygulama Merkezinde 12 saat resim iş dersi ve bu okulda bir adet resim iş öğretmeni bulunmaktadır. Bu öğretmen Resim-iş dersi norm kadrosu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Kaynak:HaberKamu