Dil Bozukluğu

A. Aşağıdakilerle belirli, dili kavrama ya da kullanma yetersizliklerine bağlı, değişik biçimleriyle(konuşma dili, yazı dili, işaret dili, ya da diğer) dili öğrenme ve kullanmayla ilgili süre giden güçlükler: Sözcük dağarcığının azlığı (sözcük bilgisi ve kullanımı bağlamında). Cümle yapılarının sınırlığı(sözcükleri ve sözcük eklerini, dilbilgisi kurallarına göre cümle oluşturmak üzere yan yana getirme yeterliği bağlamında). Söylem bozuklukları … Okumaya devam et Dil Bozukluğu