Türk Bilim Adamları Otizm’e Etkisi Olan Bakteri Buldu

autismoAfyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, sebebi henüz tam olarak bilinemeyen otizm hastalığına etkisi olduğu tespit edilen bir çeşit bakteri buldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, sebebi henüz tam olarak bilinemeyen otizm hastalığına etkisi olduğu tespit edilen bir çeşit bakteri buldu. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Keşli’nin başkanlığındaki bir araştırma ekibinin yürüttüğü çalışmada, otizmin sebebinin anlaşılması adına önemli bir adım atıldığı belirtildi.

OKSİJENSİZ ORTAMDA YAŞAYIP ÇOĞALABİLEN BAKTERİLER…

Recep Keşli’nin başkanlığındaki araştırma ekibi, oksijensiz ortamda yaşayabilen ve çoğalabilen (anaerop) bir cins bakterinin (Clostridiumspp) bazı metabolik ürünlerinin otizm hastalığının etkeni olabildiğine ve bu maddelerin beyin seviyelerindeki değişikliklerin hastalığın ağır seyretmesi ile de ilişkili olduğunu gösteren ve ispat eden bir araştırma gerçekleştirmeyi başardı. Keşli, çalışmanın sonucunda nöropiskiyatrik bir hastalığın nedeninin bir bakteri ile ilişkilendirmesinin hem otizme hem de hastalığın tedavisine yeni bir bakış açısı ve farklı bir boyut kazandırması noktasında bir yenilik olarak değerlendirilebilmesi açışından önem taşıdığını ifade etti.

ULUSLARARASI TIP DERGİSİNDE YER ALDI

Keşli’nin çalışması Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından her ay elektronik ortamda yayımlanan Anaerob Haber Bülteni’nin Temmuz 2015 sayısında ve ‘Journal of Immonuassay and Immunochemistry’ isimli uluslararası tıp dergisinde yer aldı.

Keşli’nin ‘çocukluk çağı otizm etiyolojisi ile gastrointestinal kanalda bulunan clostridium cinsi anaerop bakterilerin ilişkilerinin araştırılması’ başlıklı makalesi aynı zamanda ülke genelindeki bütün mikrobiyoloji camiası ile paylaşıldı. Keşli, yayınlanan makale ile ilgili olarak otizmin, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla karakterize nöropsikiyatrik bir bozukluk olduğunu belirtti.

Keşli, sebebi tam olarak bilinmeyen otizmle ilgili olarak, “Otizmin sebebi yani etiyolojisi henüz tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli genetik, doğum öncesi ve doğum sonrası erken döneme ait mikrobiyolojik ve biyokimyasal olaylar otizmin nedenleri arasında olarak araştırılmış, ancak tam olarak nedeni aydınlatılamamıştır.” dedi.