Uluslararası Otizm Konferansı (IULOK2014) 14 – 16 Kasım 2014’te Antalya’da

uluslararasi-otizm-konferansiuluslararasi-otizm-konferansi1Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Otizm Konferansı (IULOK2014) 14 – 16 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da.

Duyuru metni aşağıdaki gibidir.

Değerli Araştırmacılar, Uzmanlar, Öğretmenler, Öğrenciler ve Aileler,

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Otizm Konferansı’na poster bildiri başvurularının başladığını duyurmaktan çok büyük heyecan duyuyoruz. 14-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Akdeniz’in büyüleyici şehri Antalya’da ‘Her Yönüyle Otizm: Araştırmadan Uygulamaya’ temasıyla düzenlenecek olan konferansımıza başvurularınızı 20 Haziran 2014 tarihine kadar yapabilirsiniz.

Uluslararası Otizm Konferansı, katılımcılarına otizm spektrum bozukluğu konusunda en güncel bilgileri ve deneyimleri sunmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler, terapistler, öğrenciler ve spektrumda yer alan ailelerin otizmi her yönüyle tartışabilmeleri için zemin hazırlamayı arzulamaktadır. Dolayısıyla, Konferansın alandaki yetkin uzmanlarla tanışmak, katılımcılar arasında iletişim ve işbirliği olanakları yaratmak, uluslararası ve disiplinler arası ilişkiler kurabilmek için eşsiz bir fırsat olması beklenmektedir. Konferansta tüm sözel sunular ve çalıştaylar çağrılı uzmanlar tarafından yürütüleceğinden, serbest bildiri çağrısı yalnızca poster bildirilere yönelik olarak açılmıştır.

Poster bildiri başvurusu sırasında gereksinim duyacağınız bilgiler:

Poster Başlığı: Poster başlığı en fazla 12 sözcükten oluşacak biçimde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
Poster Konusu: Poster konuları  arasında (a) otizmin özellikleri, (b) tanılama ve değerlendirme, (c) genetik ve çevresel etmenler, (d) otizmin tıbbi boyutu, (e) bilimsel-dayanaklı eğitim ve terapiler, (f) erken müdahale programları, (g) okul ve kaynaştırma programları, (h) ergenlik ve yetişkinlik, (ı) barınma ve istihdam, (j) toplum yaşamı, (k) aileler ve bakım sağlayıcılar, (l) personel yetiştirme, (m) yasal ve yönetsel düzenlemeler, (n) savunu çalışmaları, (o) diğer gelişimsel yetersizlikler yer almaktadır. Başvurunuzun doğrudan bu konulardan biriyle ilişkili olmaması durumunda, posterinize en yakın konuyu seçiniz.  
Poster Türü: Araştırma posteri ve uygulama posteri olmak üzere iki tür poster başvurusu yapılabilir. Araştırma posteri sonuçlandırılmış ya da yürütülmekte olan veriye dayalı nicel (betimsel, bağıntısal, grup/tek-denekli deneysel vb.) ya da nitel bir araştırmanın sunulacağı poster türüdür. Uygulama posteri ise, yürütülmekte ya da planlanmakta olan bir uygulamanın (müdahale, program, hizmet, okul vb) tanıtımına yönelik olan bir çalışmanın/uygulamanın tanıtılacağı poster türüdür.
Özet: Poster başvurusuna konu olan araştırma ya da uygulamanın 150-200 sözcük uzunluğunda bir özetle tanıtılması beklenmektedir. Özette kaynakça kullanımından kaçınılmalıdır. Ancak, gerektiğinde en fazla üç kaynağa metin içinde yer verilebilir.
Yazarların isimleri ve kurumları: Poster bildirisinde yer alan yazarların isimleri ve kurum adresleri yazar sıralamasına uygun olarak yazılmalıdır.
Başlıca yazarın e-posta adresi: Başlıca yazar başvuruyu yapan ve sonraki aşamalarda yazışmaları yürütecek olan yazardır. Başlıca yazarın, poster başvurusunda isimleri yer alan diğer yazarları sürecin tüm aşamalarında bilgilendirmesi beklenmektedir.

Poster başvuruları ile ilgili karar mektupları sizlere en geç 25 Temmuz 2014 tarihinde gönderilmiş olacaktır.

Kabul edilen poster bildirilerin programda yer alabilmesi için başvuru sahiplerinden en az birinin erken kayıt döneminde konferans kaydını yaptırması gerekmektedir.

Konferansın önemli tarihleri şunlardır:

Poster bildiri başvuru son tarihi: 20 Haziran 2014
Kabul/ret yazılarının gönderim tarihi: 25 Temmuz 2014
Erken kayıt son tarihi: 29 Ağustos 2014

Poster bildiri başvurusu için tıklayınız.

 

Antalya’da görüşmek dileğiyle..

 

Saygı ve sevgilerimle,


Prof. Dr. Elif Tekin-İftar
Konferans Başkanı