Yaratıcı Drama Çalışması – Alışveriş Kuralları – Bireysel Eğitim

Erhan Avdan 13/08/1991 doğumlu. 2009 yılında kurumumuza kayıt yapmıştır. Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm) tanısıyla Özel Eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kurumumuza geldiğinde genel otistik özelikleri yoğun olarak göstermekteydi. Erhan gibi öğrencilerimiz bir şeyin anlatılmasından çok yapılarak görülmesi halinde daha başarılı olabilirler. Teorik anlatımlar yerine yaparak öğrenmeyi sağlayan pratik çalışmaların daha yararlı olabilmektedir. Erhan ile Yaptığımız çalışmalarda, mümkün olduğu kadar amaçlar doğrultusunda Dramatizasyon çalışmalarına yer veriyoruz. Bu çalışmalar onun için sözel anlatımla soyut kalabilecek birçok durum ve davranışı somut hale getirebilmektedir.

Videoda; Sosyal Beceriler modülünden“Alışveriş yapılan yerlerde uyulması gereken kurallara uyar.” davranışı amaç olarak alınmıştır. Amacımız, Alışveriş yapılan yerlerde isteklerin uygun bir dille ifade edilmesi gerektiğini söyler. Alışveriş yapılan yerlerde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyler. Alışveriş yerlerinde yapılacak işlemlerde kendi sırasını beklemesi gerektiğini söyler. Bunları ifade etmenin yanında uygulaması amaçlanmıştır. Bu sebeple Market v.b. yerlerde Erhan’la beraber onu mümkün olduğu kadar işin öznesi yapıp onunla beraber uygulama yapılmaktadır.

2009 yılı:

Sosyal ilişkilerde güçlük çekiyordu. Sessiz iletişimde oldukça zorlanıyordu. Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada da zorlanıyordu. Her şeyin aynı olmasını isterdi, rutin yaşama bağlıydı, değişikliklere aşırı tepki veriyordu.  Başkalarına karşı ilgisizdi. Göz temasından kaçınırdı.

Başkaları ile kendiliğinden iletişim kurmazdı.

Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Aynı soruları sorup, dururdu. Sebepsiz şekilde güler ve sebepsiz davranışlarda bulunurdu. Anlamsız sözleri üst üste tekrarlardı. Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamazdı.

Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)

Her şeyin aynı olmasını isterdi, rutin yaşama bağlıydı, değişikliklere aşırı tepki veriyordu.

Temastan, sevilmekten hoşlanmazdı.

Objeleri kendi etrafında çevirirdi.

Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışırdı.

Evden başka bir yerde yatıya kalmazdı. Ve çekirdek aile dışında hiç kimsenin evlerinde yatıya kalmasına izin vermezdi.

2012 yılı:

Sosyal ilişkilerde güçlük çekmiyor. Başlatılan Sohbeti sürdürüyor. Zaman Zaman ilgileri doğrultusunda kendisi de sohbet başlatabiliyor.

Sessiz iletişimde jest ve mimiklerle anlatılmak isteneni anlıyor ve ona uygun tepkiler verebiliyor.

Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada da oldukça iyi bir noktaya geldi.

Her şeyin aynı olmasını isterdi, rutin yaşama bağlıydı, değişikliklere aşırı tepki veriyordu.

Başkalarına karşı ilgisizdi.

Göz temasından kaçınmıyor. Konuşurken ve dinlerken göz kontağı kuruyor.

Başkaları ile kendiliğinden iletişim kuruyor. Hal hatır sorup sohbet ediyor.

Artık sürekli bir konu üzerinde konuşmasının insanları rahatsız edebileceğini biliyor ve ona uygun davranıyor.

Aynı soruları sormanın yanlış olduğunu fark edip, öğrenmek istediği bilgi ile ilgili soruları bir kez soruyor.

Sebepsiz şekilde gülmüyor. Komik bir şey olunca daha doğrusu bir şey ona komik gelince neye güldüğünü söyleyip ona gülüyor.

Anlamsız sözleri tekrarlamıyor.

Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayabiliyor. Etkinliklerde skeçlerde görev alıyor ve konu bağlamına uygun doğaçlamalarda yapabiliyor.

Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek) yok denecek kadar azalmış durumda.

Her şeyin aynı olmasını isterdi, şimdi ise özellikle günlük yaşamında bir rutin oluşturmuyoruz. Bunu için bir yere farklı vasıtalarla gidip geliyor. Farklı yollar deniyor. Kurumdaki eğitimin günleri değiştiriliyor bütün bunlara rağmen artık değişikliklere tepki vermiyor.

Artık temastan ve sevilmekten hoşlanıyor.

Objeleri kendi etrafında çevirmeyi bırakmış durumda.

Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak yerine isteklerini ve ihtiyaçlarını konuşarak ifade ediyor.

Evden başka bir yerde yatıya kalıyor. Misafirlerin evlerinde yatıya kalması bir sorun yaratmıyor.

Modül Sistemine Göre Akademik Eğitim Performansı Şöyledir:

MATEMATİK MODÜLÜ

 • Nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri az ve çok olma durumuna göre sıralar.
 • Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre sıralar.
 • Nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre sıralar.
 • Nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre sıralar.
 • Nesneleri içinde ve dışında olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri üzerinde ve altında olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri uzağında ve yakınında olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri önünde ve arkasında olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri başta, ortada, sonda olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri sağında, solunda ve arasında olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri boş ve dolu olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri yüksekte ve alçakta olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri ağır ve hafif olma durumuna göre ayırt eder.
 • Nesneleri ağır ve hafif olma durumuna göre sıralar.
 • Birer ritmik sayar. Beşer ritmik sayar. Onar ritmik sayar. İkişer ritmik sayar.
 • 1-9 arasındaki doğal sayıları ayırt eder. Rakamları yazar. “0” doğal sayısını ayırt eder.
 • İki basamaklı doğal sayıları ayırt eder.
 • Üç basamaklı doğal sayıları ayırt eder.
 • Dört basamaklı doğal sayıları ayırt eder.
 • Beş, altı ve daha fazla basamaklı sayıları ayırt eder.
 • Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini ayırt eder.
 • Tek ve çift doğal sayıları ayırt eder. Sıra bildiren sayıları ayırt eder.
 • Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar.
 • Bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre nesneleri ayırt eder.
 • Sabah, öğle, akşam kavramlarını ayırt eder.
 • Gün, hafta, ay, mevsim, yıl kavramlarını ayırt eder.
 • Dün, bugün, yarın kavramlarını ayırt eder.
 • Önce, sonra kavramlarını ayırt eder.

OKUMA YAZMA MODÜLÜ

 • Resimdeki eksikleri bulur.
 • Resimdeki yanlışları bulur.
 • Sesin geldiği yönü bulur.
 • Saklanmış bir nesneyi bulur.
 • Sesinden konuşan kişiyi ayırt eder.
 • El göz koordinasyonunu sağlar.
 • Yazı araç gereçlerini kullanır.
 • Temel çizgiler çizer.
 • Ses okur.
 • Ses yazar.
 • Hece okur.
 • Hece yazar.
 • Sözcük okur.
 • Sözcük yazar.
 • Cümle okur.
 • Cümle yazar.
 • Metin okur.
 • Metin yazar.
 • Okuma kurallarına uyar.